Концепція Конгресу


КОНЦЕПЦІЯ
ІV Конгресу освітян Донеччини
«НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ДОНЕЧЧИНИ: освіта для життя»
20 – 23.08.2018 р.


Велике слово – ШКОЛА! Це скарб найкращий кожного народу; це ключ золотий, що розмикає пута несвідомості; це шлях до волі, до науки, до добробуту.
У вселюдському житті тільки той народ і бере перемогу, який має найкращу школу.

Софія Русова
І. Загальна частина
Входження України в європейський і світовий освітній простір вимагає реформування освіти в контексті її відповідності потребам сучасного життя. Сьогодні на порядку денному – освіта як фундамент для стабільного розвитку суспільства, орієнтована на плекання всебічно розвиненої, здатної до критичного мислення цілісної особистості, патріота з активною позицією, інноватора, здатного змінювати навколишній світ та навчатися впродовж життя.
Ідеологією реформи освіти в Україні є новий Закон «Про освіту» та Концепція «Нова українська школа», згідно з якими сучасна школа має стати школою для життя у XXI столітті. «Ви бачите, як змінюються технології, як розвивається суспільство, зараз ми не можемо точно знати, що потрібно буде і з якими викликами зустрінуться діти, які зараз навчаються у школі. Тому ми хочемо перейти від школи, яка напихає дітей знаннями, що дуже швидко застарівають, до школи компетентностей, яка вчить знання використовувати», - зазначає Міністр освіти і науки України Л. Гриневич. Також Нова школа має сформувати ставлення й цінності, що дозволять критично переосмислюватити великі обсяги інформації та використовувати їх для реалізації власних індивідуальних і професійних завдань. Отже, Нова українська школа спрямована на формування визначених Європейським Союзом ключових компетентностей, потрібних дитині для успішної самореалізації в умовах будь-яких викликів і життєвих проблем, для сміливої побудови власного майбутнього.
Відправним моментом у реалізації реформи стане 1 вересня 2018 року, коли всі першокласники України прийдуть у Нову українську школу та навчатимуться за новим Державним стандартом початкової освіти. Із 2018-2019 навчального року вступить в дію абсолютно інша парадигма навчання: не «від знань – до результатів», а «від дій, їх осмислення – до знань». Нова освіта реалізовуватиме компетентнісний, діяльнісний підходи до навчання, сучасні освітні тренди (інтеракцію, проектну діяльність, педагогіку партнерства тощо) – відповідно до вимог сучасного життя і професій майбутнього.
Якість освітньої реформи залежить від плідної співпраці управлінців, науково-методичної служби та педагогічних працівників – агентів змін, від їхньої професійної компетентності, здатності до творчої діяльності та особистісних рис. Тож усебільшої актуальності на початкових етапах реформи набуває науково-методичний супровід формування нових педагогічних кадрів – мислячих, інноваційних, вільних, художників життя середини ХХІ століття.
Із метою обговорення й визначення найбільш ефективних шляхів становлення Нової української школи Донеччини та її орієнтації на освіту для життя у ХХІ столітті; розвитку системи якісної, конкурентоспроможної, доступної освіти області з громадсько-державним управлінням на засадах децентралізації та ефективним моніторингом якості освіти; відповідно до нового Закону України «Про освіту», Концепції «Нова українська школа», регіональної Програми розвитку освіти: «Освіта Донеччини в європейському вимірі. 2017-2020 роки», запитів особистості, вимог сталого інноваційного розвитку громади, суспільства, економіки, європейських вимірів і стандартів;ураховуючи регіональну специфіку, проводиться ІV Конгрес освітян «Нова українська школа Донеччини: освіта для життя».

1.1.  Конгрес освітян Донеччини – обласний форум, що збере понад 500 учасників із 27 міст і районів, об’єднаних територіальних громад області.

1.2.  До участі в Конгресі запрошуються наукові та науково-педагогічні працівники, методичні служби; управлінці, керівники методичних об’єднань і педагоги, психологи, соціальні педагоги ЗДО, ЗЗСО, ЗПО та ЗВО області; представники громадських освітніх організацій, волонтери.

1.3. Мета Конгресу: обговорення, пошук і визначення найбільш ефективних шляхів становлення Нової української школи Донеччини та її орієнтації на освіту для життя у ХХІ столітті; стимулювання академічної свободи й творчої діяльності нового педагога – агента змін; узгодження позицій і спільних дій представників різних ланок освіти з питань реалізації Концепції «Нова українська школа».

1.4. Завдання:
1. Презентувати бачення Нової української школи Донеччини відповідно до Закону України «Про освіту», Концепції «Нова українська школа» та регіональної Програми розвитку освіти: «Освіта Донеччини в європейському вимірі. 2017-2020 роки».
2. Проаналізувати стан готовності та перспективи подальшого розвитку освітнього середовища, педагогічного процесу і професійної компетентності вчителів початкової школи Донецької області для реалізації освітньої реформи.
3. Визначити основні напрямки пропедевтичної діяльності всіх ланок освіти області щодо поетапного впровадження освітньої реформи, напрацювати відповідні рекомендації.
4. Забезпечити інтеграцію науки, методичного і психологічного супроводу, практичної педагогічної діяльності та громадських освітніх ініціатив для більш успішної реалізації Концепції «Нова українська школа» через дотримання принципу спільної діяльності «Знання та підтримка – основа для розвитку Нової української школи Донеччини».
5. Виробити резолюцію щодо найбільш ефективних шляхів становлення Нової української школи Донеччини та її орієнтації на освіту для життя у ХХІ столітті.

1.5. Організатор Конгресу освітян Донеччини – Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, який розробляє концепцію і програму Конгресу; інформує потенційних учасників про заходи й умови їх проведення, розсилає інформаційні листи; здійснює організацію та проведення Конгресу.
Організаційно-методичний супровід та консультативну підтримку здійснює організаційний комітет, що визначається наказом ректора облІППО.

1.6. Мови Конгресу – українська, російська, англійська.

1.7. Конгрес проходить на базі Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, буд. 47)

ІІ. Програма Конгресу

2.1. Конгрес освітян Донеччини триває протягом чотирьох робочих днів.

2.2. Програмою Конгресу передбачено:
  • виставка новаторських практик «Дизайн нової української школи»;
  • відкриття Конгресу, пленарне засідання;
  • робота секцій відповідно до програми;
  • закриття Конгресу, веб-конференція за підсумками ІV Конгресу освітян Донеччини «Нова українська школа Донеччини: освіта для життя».

ІІІ. Нагородження учасників

3.1. Оргкомітет Конгресу нагороджує сертифікатами найбільш активних учасників роботи секцій – за презентовані найцікавіші й найефективніші інновації в роботі.

3.2. Власники сертифікатів мають право використовувати їх для популяризації своєї діяльності.